Đến nội dung

Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Khóc

Chẳng nhớ mấy năm rồi mới vào cái diễn đàn HTO, một thời chém gió tung trời :P nay đã già nua góc xó... ^^
08:03PM, 30-09-2016

TEXT LINK:
- Nhạc vàng