Đến nội dung


Người Hà Tĩnh

Nội quy mục DANH NHÂN HÀ TĨNH 1. Trước khi viết bài, các bạn hãy kiểm tra xem chủ đề này đã có ai đưa lên chưa. Nếu đã có rồi bạn có thể bổ sung bằng cách trả lời tiếp chủ đề về danh nhân đó.
2. Cấm mọi hình thức chat chit, spam bài. Cấm mọi bài viết, nhận xét có tính nhạy cảm, ảnh hưởng và nói xấu về các lãnh đạo, kinh tế, chính trị của Tỉnh.

Xin cảm ơn các bạn đã đóng góp bài viết cho mục DANH NHÂN HÀ TĨNH.

BQT.

Thông báo

Nội quy diễn đàn Hà Tĩnh Online.

  Posted by DucAnh

  Chủ đề Người gửi Thống kê Bài viết mới nhất

  • Vui lòng đăng nhập để gửi trả lời

TEXT LINK:
- Nhạc vàng